• APARTAMENT
  TURKUSOWY

  Apartament typu Studio 1-2-osobowy na parterze. Apartament składa się z pokoju z łóżkiem dwuosobowym, w pełni wyposażonego aneksu kuchennego oraz łazienki z prysznicem i WC.

 • APARTAMENT
  PIASKOWY

  Apartament 1-3-osobowy na 1 piętrze. Apartament składa się z dużego pokoju dziennego z łóżkiem dwuosobowym, TV, toaletki, pojemnej szafy i fotela, osobnej, w pełni wyposażonej kuchni oraz łazienki z prysznicem i WC. Kuchenne okno z widokiem na ogródek.

   

 • APARTAMENT
  BIAŁO-CZARNY

  Apartament 1-4-osobowy na 1 piętrze. Apartament składa się z dwóch pokoi. W dużym pokoju znajdują się 2 pojedyncze łóżka, stół z 4 krzesłami, fotel, TV i w pełni wyposażony aneks kuchenny. Drugi pokój z widokiem na ogródek to sypialnia z łóżkiem dwuosobowym. W apartamencie znajduje się łazienka z prysznicem i WC.

 • APARTAMENT
  CEGLANY

  Apartament 1-3-osobowy na parterze. Apartament składa się z dużego pokoju dziennego z łóżkiem dwuosobowym, TV, pojemnej szafy, fotela, biurka, osobnej, w pełni wyposażonej kuchni oraz łazienki z prysznicem i WC. Kuchenne okno z widokiem na ogródek.

   

 • Zdjęcie tego pokoju

  APARTAMENT DZIEŃ

  Apartament z klimatyzacją: 1-3 osobowy typu loft na 2 piętrze. Apartament składa się z sypialni z podwójnym łóżkiem BIG SIZE i łóżka pojedynczego oraz osobnej, w pełni wyposażonej kuchni, dużego stołu z 4 krzesłami, fotela, szafy i TV oraz łazienki z prysznicem i WC.

   

 • Zdjęcie tego pokoju

  APARTAMENT NOC

  Apartament z klimatyzacją: 1-4 osobowy typu loft na 2 piętrze. Apartament typu studio składa się z dużego pokoju z podwójnym łóżkiem i łóżka pojedynczego oraz antresoli z pufą jako miejsce do siedzenia lub dodatkowym materacem. Wyposażony jest w pełni wyposażony aneks kuchenny, TV, duży stół z 4 krzesłami oraz łazienkę z prysznicem i WC.

   

Klauzula informacyjna

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ORAZ KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W Apartamentach PILOTÓW 87, nasi Klienci są dla nas najważniejsi. Dlatego też kluczowe jest, żebyś miał kontrolę nad danymi osobowymi, którymi dzielisz się z nami dokonując rezerwacji naszego apartamentu.

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Klienta za pomocą plików Cookies.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@pilotow87.pl, tel. +48501675022 lub pocztowo na adres: ul. Pilotów 87, 31-462 Kraków.

  1. DEFINICJE

 1. PILOTÓW 87 - oznacza administratora danych osobowych Klientów - Agnieszkę Więckowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Agnieszka Więckowska PILOTÓW 87, pod adresem: ul. Pilotów 87, 31-462 Kraków, NIP 6771864285, REGON: 380468020, adres poczty elektronicznej: info@pilotow87.pl, tel. +48501675022, strona internetowa: www.pilotow87.pl.

 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Strony.

 3. Strona - oznacza stronę internetową działającą w domenie: www.pilotow87.pl.

 4. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Klient uzyskuje dostęp do Strony.

 5. Klient - oznacza każdą osobę korzystającą ze Strony.

 6. RODO – oznacza Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  1. DANE OSOBOWE

 1. Polityka Prywatności znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z usług PILOTÓW 87, czyli korzystasz ze Strony, dokonujesz rezerwacji apartamentu za pośrednictwem Strony, kontaktujesz się z nami np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza dostępnego na Stronie lub otrzymujesz od nas wiadomości.

 2. PILOTÓW 87 przetwarza następujące dane osobowe, przekazane PILOTÓW 87 przez osobę, której dane dotyczą:

    1. przy korzystaniu z formularza rezerwacyjnego na Stronie: Imię, Nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane dotyczące rezerwacji, treść wiadomości dowolnie dodaną przez Klienta;

    2. przy korespondencji elektronicznej: Imię, Nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości dowolnie dodaną przez Klienta.

 1. PILOTÓW 87 wykorzystuje dane osobowe w celu udostępnienia Klientom usług dotyczących rezerwacji apartamentów PILOTÓW 87, obsługi reklamacji, przetwarzania danych dla celów rachunkowych i podatkowych, a także odbioru i wysyłki poczty elektronicznej w związku z realizacją umowy lub przed jej zawarciem. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także szczególny przepis prawa, który pozwala PILOTÓW 87 przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego obowiązku – np. przepisy rachunkowe i podatkowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 2. PILOTÓW 87 wykorzystuje dane osobowe w celu kontaktowania się z Klientami, na przykład pocztą elektroniczną, a także odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, które zostały skierowane do PILOTÓW 87, w celu lepszego wykonywania usług, informowania o zmianach oraz udzielania wyjaśnień i informacji. Podstawą do przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PILOTÓW 87 (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. PILOTÓW 87 wymaga podania przez Klienta tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji umowy – dokonania rezerwacji apartamentu. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Klienta, PILOTÓW 87 nie będzie mógł dokonać rezerwacji apartamentu. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. podatkowe, PILOTÓW 87 może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

 4. PILOTÓW 87 powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu PILOTÓW 87. PILOTÓW 87 udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: wsparcie strony internetowej, realizację usług związanych z przechowywaniem danych, realizację usług księgowych na rzecz PILOTÓW 87. PILOTÓW 87 powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu PILOTÓW 87. W przypadku przekazywania danych, PILOTÓW 87 zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz PILOTÓW 87.

 5. PILOTÓW 87 nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw PILOTÓW 87.

 6. PILOTÓW 87 nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.

 7. PILOTÓW 87 przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów z Klientami, tj. dokonania rezerwacji i najmu apartamentu, dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na PILOTÓW 87 przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie.

 8. PILOTÓW 87 zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.

 9. Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez PILOTÓW 87.

 10. Klientom przysługuje prawo do poprawiania danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

 11. Klientom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez PILOTÓW 87. Sprzeciw „marketingowy” - Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację - Klient ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest PILOTÓW 87 niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Należy wtedy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez PILOTÓW 87 przetwarzania objętego sprzeciwem. PILOTÓW 87 przestanie przetwarzać dane Klienta w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez PILOTÓW 87 danych są nadrzędne wobec praw Klienta lub też że dane są PILOTÓW 87 niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 12. Klientom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez PILOTÓW 87.

 13. Klientom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych.

 14. Klientom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej.

 15. Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, strona internetowa:  http://www.uodo.gov.pl/

  1. POLITYKA COOKIES

 1. PILOTÓW 87 nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies, jeżeli Klient wyraził na to zgodę.

 2. Dane gromadzone przy użyciu plików Cookies mogą być zbierane przez PILOTÓW 87 wyłącznie w celu zapewnienia określonych funkcjonalności na rzecz Klienta.

 3. Stosowane przez PILOTÓW 87 Cookies są bezpieczne dla Urządzeń Klientów. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Stronę do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniach oraz przypisaną wartość.

 4. PILOTÓW 87 zbiera informacje przy pomocy plików Cookies, zapisywanych na Urządzeniach Klientów, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych.

 5. PILOTÓW 87 zbiera informacje przy pomocy plików Cookies w następujących celach:

 1. w celu dostosowania usług świadczonych w ramach Strony do indywidualnych preferencji i potrzeb Klientów oraz optymalizacji korzystania ze Strony;

 2. w celu opracowywania ogólnych i anonimowych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Strony, za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają z Strony, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Strony.

 1. PILOTÓW 87 zbiera informacje przy pomocy następujących kategorii plików Cookies:

 1. pliki tymczasowe, które pozostają na Urządzeniu Klienta zazwyczaj do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej. Po zamknięciu przeglądarki pliki zostają wykasowane. Takie pliki Cookies wykorzystywane są przez PILOTÓW 87 między innymi do zapamiętywania danych Klienta.

 2. pliki stałe, które pozostają na Urządzeniu Klienta przez określony czas albo do momentu ich usunięcia przez Klienta. Po zamknięciu przeglądarki pliki nie są kasowane.

 1. Korzystanie z Strony bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Urządzeniu Klienta.

 2. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Klient może zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików Cookies w Urządzeniu, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień plików Cookies dostępne są w ustawieniach używanej przez Klienta przeglądarki internetowej.

 3. Wyłączenie lub ograniczenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików Cookies nie uniemożliwia Klientom korzystania ze Strony, jednak może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

 4. Powyższe informacje będą przetwarzane w celach technicznych związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Strony oraz celach statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PILOTÓW 87 (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).